Menu Close

Susirinkimai ugdytinių šeimų nariams

2019 m. rugsėjo 9 d. 16.30 val. salėje vyko 8-tos ir 11-tos ankstyvojo amžiaus ikimokyklinių grupių tėvų susirinkimas, tema „Adaptacija darželyje – bendra šeimos narių ir darželio mokytojų atsakomybė”.

2019 m. rugsėjo 10 d. 17.00 val. salėje vyko 5-tos, 10-tos ir 6-tos ikimokyklinių grupių tėvų susirinkimas, tema „Vaikų elgesio pokyčiai adaptacijos metu”.

2019 m. rugsėjo 11 d. 16.30 val. vyko 13-tos ir 14-tos „Šilų” skyriaus ikimokyklinių grupių tėvų susirinkimas, tema „Tėvų ir pedagogų lūkesčiai ir veiksniai, skatinantys sėkmingą vaikų adaptaciją” ir 17.00 val. darželio salėje vyko 3-čios bei 12-tos priešmokyklinių ugdymo grupių tėvų susirinkimas, tema „Vaikų kompetencijų ugdymas priešmokykliniame amžiuje”.

Skip to content