Menu Close

Praeitis ir dabartis

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ praeitis ir dabartis

Kaip teigia istoriniai šaltiniai, vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ įsteigtas 1980 m. kovo mėn. 14 d.

1984 09 07   Jonavos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 191 „Dėl savaitinių grupių vaikams su regos sutrikimais atidarymo prie miesto vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ nuo 1984 m. spalio mėn. 1 d. atidarytos dvi savaitinės grupės 3 – 7 m. amžiaus vaikams su regos sutrikimais.

Jonavos rajono Valdybos potvarkiu 1994 12 21  Nr. 338-pv „Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ reorganizavimo“ ir Lietuvos respublikos Jonavos rajono valdybos kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo 1994 12 23 įsakymu Nr. 166 – v nuo 1995 m. sausio  1 d. bendros paskirties lopšelis-darželis reorganizuotas į specialiosios paskirties vaikų lopšelį-darželį ( vaikams su regėjimo ir kalbėjimo sutrikimais).

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 1998 07 09 sprendimu NR. 95 „Dėl Jonavos rajono ugdymo įstaigų pavadinimų patikslinimo“ nuspręsta Jonavos specialiosios paskirties vaikų lopšelį-darželį „Lakštingalėlė“ vadinti Jonavos specialiuoju lopšeliu-darželiu „Lakštingalėlė“.

Nuo 2005 m. veikla tęsiama, keičiant lopšelio-darželio pavadinimą į – Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“. Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas išduotas:  2005 m. gegužės 10 d. Nr. 068733.

2016 m. birželio 30 d. Nr. 1TS-198 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Jonavos r. mokyklos-darželio „Šilelis“ ir Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo“ buvo nuspręsta:
Reorganizuoti iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Jonavos r. mokyklą-darželį „Šilelis“ prijungimo būdu prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ kaip skyrių „Šilelis“.

Lopšelyje-darželyje vykdomos švietimo programos:
Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, neformaliojo švietimo programos.

Šiuo metu lopšelyje – darželyje veikia dvylika grupių: iš jų 2 – ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, 7 – ikimokyklinio amžiaus vaikams, 2 – priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1 – jungtinė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė.

Skyriuje „Šilelis“ veikia – 2 grupės: viena – 1,6 – 3 m. ikimokyklinio amžiaus vaikams, antra – jungtinė  ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė – 3-7 m. vaikams.

Skip to content