Menu Close

Teisės aktai

Jonavos rajono lopšelis darželis “Lakštingalėlė” savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas

2012-2022 m. Valstybinė švietimo strategija

Bendrosios ugdymo programos ir planai

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Skip to content