Menu Close

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ 40-čio jubiliejus

20200312_124137 (1).jpg

Šiek tiek istorijos…

Kaip teigia istorijos šaltiniai, Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ įsteigtas 1980 metų kovo 14 d.  

 Vadovai:

Nuo 2080 m.:

Vedėja – Aldona Lokomienė

Vedėjos pavaduotoja  – Nijolė Reicenštein

Nuo 1982 m.:

Vedėja – Irena Oganauskienė

Vedėjos  pavaduotoja  – Janina Kirkutienė

Nuo 2010 m.:

Direktorė – Jolanta Bieliauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Birutė Meliauskienė,

Direktorės pavaduotojas ūkiui – Egidijus Pauplys

Nuo 2016 m.:

Skyriaus „Šilelis“ vedėja – Jelena Pauplienė

1984-aisiais Jonavos rajono vykdomojo komiteto sprendimu prie miesto vaikų lopšelio-darželio atidarytos dvi savaitinės grupės 3-7 m. vaikams su regos sutrikimais.

1994 metais Jonavos rajono valdytojo potvarkiu bendros paskirties lopšelis-darželis reorganizuotas į specialiosios paskirties vaikų lopšelį-darželį(vaikams su regėjimo ir kalbėjimo

sutrikimais).

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 1998-07-09 sprendimu Nr. 95 „Dėl Jonavos rajono ugdymo įstaigų pavadinimų patikslinimo“ nuspręsta Jonavos specialiosios paskirties vaikų lopšelį-darželį „Lakštingalėlė“ vadinti Jonavos specialiuoju lopšeliu-darželiu „Lakštingalėlė“.

2005 metais pasikeitė įstaigos pavadinimas –  į Jonavos vaikų lopšelį-darželį „Lakštingalėlė“, tačiau veikla išliko ta pati.

2016 m. birželio 30 d. Nr. 1-TS-198 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Jonavos rajono mokyklos-darželio „Šilelis“ ir Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo“ buvo nuspręsta:

Reorganizuoti iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Jonavos rajono mokyklą-darželį „Šilelis“ prijungimo būdu prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ kaip skyrių „Šilelis“. Skyriaus vedėja – Jelena Pauplienė.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 14 grupių – iš jų – 2 – skyriuje „Šilelis“.

 

 Mes užtikriname ugdymą(si), leidžiantį kiekvienam vaikui jaustis gerai ir pagal savo gebėjimus pasiekti geriausių rezultatų.                 

Įstaiga prisiima atsakomybę už vaiko ugdymą, kurio rezultatas – gebėjimas būti svarbiu visuomenės nariu.

20200312_124137 (1).jpg

 

Skip to content