Menu Close

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas

Tėvelių dėmesiui!

Informuojame, kad yra Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-264

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO DALINIO PAKEITIMO 2017 m. liepos 27 d. Nr. 1TS-189 JONAVA.

Skip to content