Menu Close

Apskrito stalo diskusija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos”(2014) sąsaja su pradinio ugdymo I klasės programa

2018 m. vasario 20 d. 13.30 val. Jonavos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė” vyko apskrito stalo diskusija „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos(2014) sąsaja su pradinio ugdymo I klasės programa”. Šį renginį iniciavo mūsų darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Į diskusiją buvo pakviestos mokytojos iš Jonavos pradinės, Panerio pradinės mokyklos ir Justino Vareikio progimnazijos, nes dauguma priešmokyklinukų mokosi šiose mokyklose. Diskusijos metu buvo tartasi kaip bendromis jėgomis padėti vaikui pasirengti mokyklai, kad jis galėtų sėkmingai adaptuotis ir mokytis.

Diskusijos metu mokytojoms buvo pristatyta „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(2014). Priešmokyklinio ugdymo pedagogės pasidalino savo darbo patirtimi, ugdomais vaikų pasiekimais – kompetencijomis ir numatė ateityje surengti bendrą renginį su ugdytinių tėvais, globėjais, nes šeima vaidina svarbiausią vaidmenį vaikų ugdyme ir visuomenės, valstybės gyvenime. Mokytojos akcentavo, kad svarbu lavinti rišliąją kalbą, smulkiąją vaikų motoriką, patarė dažniau darželyje su vaikais eksperimentuoti, ugdyti vaikų kritinį mąstymą ir kt.

Tikimės, kad puikios mokytojų iniciatyvos, patarimai pagerins priešmokyklinio ugdymo vaikų perėjimą iš darželio į mokyklą.

Skip to content