Menu Close

6-tos grupės bendruomenė dalyvauja edukaciniame renginyje – olimpiadoje

2020 m. kovo 2 – 6 dienomis 6-tos grupės bendruomenė dalyvauja edukaciniame renginyje „Drugiškoji socialinio ir emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys” ikimokyklinukams (5-7 m.) Renginio organizatorės: psichologė Milda L., mokytojos: Renata P., Nijolė R. Linkime sumanumo ir kūrybiškumo!

Skip to content